Previous Entry Share Next Entry
ԲԱՌԱՐԱՆ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆ ԾԱԾԿԱՆՈՒՆՆԵՐԻ
buzand
Հայ գրողների և հրապարակախոսների գրական ծածկանուններ, որը կազմել է Գարեգին Լևոնյանը (1872-1947)` հայ մեծանուն աշուղ Ջիվանու որդին:

Իր հիշողությունից, նաև բանավոր և գրավոր տեղեկանքներից կազմեց Գարեգին Լևոնյանը


Ա

Աբեղյան Մանուկ — Գիսավոր, Վարսամ
Ագնավուրյան Շավարշ — Ասպետ
Աթաբեկյան Լևոն — Րիխարդ, Էլվենտ
Աթանասյան Աշոտ — Սալման, Ստորակետ, Ա. Ա.
Աթանասյան Նահապետ — Խիկար, Առանձար
Աթոյան Համբարձում—Հազիրի
Ալյաթճյան Գրիգոր վարդ. — Թռչնիկ
Ալեքսանդրյան Հարություն — Մայիֆ
Ալիշան Հ. Ղևոնդ — նահապետ
Ալպոյաճյան Արշակ — Շավարշ, Անգեղյա Ս.
Ալփիար Հարություն — Քրիզանթեմ, Ռադամես
Ակինյան Ներսես — Ն. Ա., Տաղասեր
Ակունյան Հովհաննես — Մաժակ
Ահարոնյան Ավետիս — Աշուղ, Ղարիբ
Ահարոնյան Վարդգես — Վ. Մենակ
Աղբալյան Նիկոլ — Ն. Ա.
Աճեմյան Գուրգեն — Գուրգեն Մահարի
Աճեմյան Խորեն — Խորեն Ռադիո
Աճեմյան Տիգրան — Վետա
Ամերիկյան Միհրդատ — Չաքուճ
Այվազյան Բագարատ — Ռաշիդ
Անտոնյան Արամ — Ա. Ա., Այբայբ, Էտլվայս, Մերսեդես, Մարս
Առաքելյան Համբարձում — Շահրիար
Ասատուր Զապել — Սիպիլ, օր. Ալիս, Անահիտ
Ասատուր Հրանտ — Մոլորակ, Արաքս
Ասատրյան Ասատուր — Ասուր Վենկառն
Ասատրյան Ս. — Դինարյան
Ասատուր Գևորգ — Գ. Ա.
Ավետիսյաև Եվփիմե — Անայիս
Ավետիսյան Մարգար — Մարգար
Արամյան Հմայակ — Շվոտ
Արամյան Ճանիկ — Կըկռիկյան
Արապյան Միքիաս — Շավարշ Շ.
Արասխանյան Ավետիք — Ա. Ա.
Արծրունի Գրիգոր — Գ. Ա. Ասիացի
Արծաւնի Վահան (բժ) — Վահունի
Արփիարյան Արփիար — Հայկակ («Մշակ»), Սկեպտիկ, Հրազդան, Հրպետ
Արփիարյան Տիգրան — Տ. Ա., Մենասեր
Ափինյան Կարապետ — Կ. Ա.
Ափինյան Նվարդ — Ոստիկ

Բ

Բաբախանյան Առաքել — Լեո, Հրահատ, Ռոսահայ, Բ. Ա. Գ.
Բաբայան Ավետիք — Ա. Բ.
Բագրատունի Արսեն եպ — Անթիմոսյան, Առան Սիսակյան
Բագրատունի Արսեն ք. — Ընծայեցի
Բագրատունի Մուշեղ — Փալանդուզ Մկո
Բազունի Հ. Վ. — Կայծակ
Բազիկյան Սահակ — Բազյան Ս.
Բաղդասարյան Եղիշե — Ե. Բ., Եղ-Բաղ, Մուզա
Բաշալյան Լևոն — Մենիկ, Ծիծեռնակ, Թափառիկ
Բաշինջաղյան Գևորգ — Նկարիչ
Բասմաջյան Կարապետ — Կ. Հ. Բ.
Բարխուդարյան Մակար Վ — Ուստա Գևորգ, Ուստա Ջամալի, Բեկնազարյան Ապրես
Բարսեղյան Բագրատ — Քյանհան
Բեբուրյան Պողոս — Շիրակեցի
Բեկնազարյան Սարգիս — Ս. Բ. Ն.
Բեշանյան Հակոբ — Կամարի

Գ

Գաբուզյան Եղիազար — Դանչո
Գաբուգյան Վահրամ — Ալազան
Գաբրիելյան Արտաշես — Կարինյան Արտաշես
Գաբրիելյան Ռուբեն — Կարնո
Գալեմքերյան Գրիգորիս վ. — Հ. Գ. Գ.
Գալուստ վ. Ամասիացի — Կայծակն
Գալֆայան Խորեն վ. (եպ). — Նարբեյ
Գալեմքյարյան Զարուհի — Եվտերպե
Գասպարյան Աշոտ — Շայբոն
Գասպարյան Հարություն — Artemius
Գասպարյան Մինաս — Ֆարհատ
Գարեգին վ. (եպ.) Հովսեփյան — Գ. Ս., Գ. Վ.
Գափամաճյան Մինաս — Սիսակ
Գեղամյան Հովակիմ — Հայկունի, Թոխմախ, Տեղացի, Բզնունի
Գենջյան Հակոբ — Կարա-Դարվիշ, Նուրյան Վ.
Գևորգյան Բարսեղ — Երեքեղբայրյանց
Գևորգյան Խաչատուր — Ֆահրատ
Գևորգյան Վարդան — Ջնար
Գերասիմյան Արմենակ — Չելլո
Դըրլանկըճյան Գևորգ — Ծիծառն
Գոչունյան Միսաք — Քասիմ
Գովրիկյան Հ. Գրիգորիս — Բիբաս, Հովհաննես Անեցի
Գուլամիրյան Սիմոն — Ս. Գ.
Գուլոյան Աբրահամ — Սեյրի
Գույումճյան Սիսակ — Առանձար
Գրիգորյան Աղավնի — Աղավնի
Գրիգորյան Գևորգ — Գրիգ Գ.
Գրիգորյանց Գրիգոր ք. — Յանց, Վահան Խոռխոռունի, Բադուցի, Բոն—Ամի
Գրուզինյան Սիմոն — Վրացյան Ս.

Դ

Դաբաղյան Մարտիրոս — Վեսպեր
Դավիթ Անանուն — Դ. Նորեկ, Բարեկամ
Դանագյոգյան Մելքոն — Հրատ, Ոստանիկ
Դանիելյան Ազարիա — Ադելյան
Դանիելյան Լևոն — Լեոնիդաս
Դանիելյան Ներսես եպ.— Սսական վարդապետ
Դարբինյան Մատթեոս — Ասլան, Դարբին
Դեմիրճյան Դերհնիկ — Դերենիկ
Դերձակյան Օննիկ — Վռամյան Ա., Նեռ
Դոշոյան Արտաշես — Դոշ
Դուրգարյան Մարուքե — Մ. Դ., Մարգո, Դեմբուրգ,  Lero, Ես՝ ես եմ
Դուրյան Ղևոնդ վ. — Վրույր

Ե

Եղիկյան Գրիգոր — Վասակունի Վ.
Ենգիբարյան Գարեգին — Գար-ենց
Ենովք Արմեն — Վիվիեն Հոբքենս, Սթելլա
Եսայան Զապել — Շահան
Երեմւան Հ. Սիմոն — Ատրուշան
Երզնկյան Սուրեն — Սուրեն Ե.
Երիցյան Ալեքսանդր — Համբո
Երիցյան Ասատուր — Գասպար Կալատուզով
Երիցյան Ռափայել — Ռափայել Աղթամարցի
Երիցյան Վաղարշակ — Նորենց Վ.
Երվանդ Տեր-Մինասյան — Երվանդ սարկավագ, Երվանդ վարդապետ

Զ

Զահրյան Սուքիաս — Խայաթ
Զավարյան Սիմոն — Անտոն
Զատիկյան Ս. — Բոգեմսկի
Զարդարյան Ռաբեն — Հրաչյա, Էժտահար, Ռ. Զ.
Զեմպերեկճյան Հ. Միքայել — Վաղինակ Սիսակյան
Զորթյան Համբարձում — Առնակ
Զորյան Ստեփան — Պապիս թոռնիկը

Է

Էհրամճյան Խաչատուր — Կարսեցի

Թ
Թաթիկյան Վարդգես — Վարդգես, Վագր-Թատ, Ցոլք, Մտրակ, Մոծակ
Թաղիադյան Մեսրոպ — Մ. Դ. Թ.
Թարվերդյան Գեղամ — Վերդի
Թելլալյան Գրիգոր — Գրիմիթել
Թեյմուրազյան Կարապետ — Կ. Թեմ
Թերզյան Հակոբ — Հակթեր
Թերզյան Հարություն — Նորայր Բյուզանդացի, Քննասեր
Թերլեմեգյան Ռուբեն — Մենոր
Թեքեյան Վահան — Ասուպ, Տաթև, Համշիրակ Բ., Սուրեն Տիրանյան
Թյությունճյան Մ. Ս. — Ապլղարիբ, Շարասան
Թոլայան Երվանդ — Կավռոշ
Թովմադյան Արամ — Լեռ Կամսար
Թորամանյան Թորոս  — Թ. Թ.
Թորգոմյան Վահրամ — Թոտյուն
Թորոսյան Հ. Հովհաննես — Բյութանացի
Թորոսյան Գրիգոր — Բանագող Լռությունյան, Չագըրճալը
Թումանյան Արշակ — Կայծունի Ա.
Թոփչյան Եղիշե — Ե. Թ.
Թոփչյան Հրանուշ — Տիկին Հրանուշ
Թումանյան Հարություն — Սուրխաթյան

Ի

Իշխանյան Բախշի — Բ. Ի., Լյուցիֆեր
Իսահակյան Արշակ — Ջամալյան Ա.

Լ

Լապճինյան — Թեոդիկ
Լիմոնճյան Քերոբե — Լիոնքե
Լևոնյան Գարեգին — Գոշ, Միֆիստոֆել, Lucifer, Լև Ոնյան, Գրասեր, Շավարշ, Ճռինչ, Վաղինակ, Գ. Լ.
Լևոնյան Գուրգեն — Լուսինյան Գ.
Լևոնյան Խաչատուր — Տոսբունի
Դևոնյան Սերոբե — Ջիվանի

Խ

Խաժակյան Գարեգին — Խաժակ, Էմիլ
Խանազադյան Շուշանիկ — Սաֆո
Խանազադյան Ցոլակ — Գրասեր
Խանսանամյան Լևոն — Խանզադե
Խաչմանյան Հմայակ — Դև
Խաչատուրյան Գարեգին Վ. — Ազատորդի, Հայորդի, Ստրկորդի
Խաչատրյան Ասատուր — Խաչ
Խաչատրյան Արմեն — Արմեն
Խաչիկյան Սուրեն — Սուրեն Վահունի
Խաչկոնց Դավիթ — Դավո, Իքս, Հակաքաղ-Գիշերուկ, Կունծիկ Թոնդրակեցի, Մաշկերտունի
Խապայան Սահակ եպ. — Ս. եպ. Խ.
Խատիսյան Մարիամ — Տիկին Մարիսյան
Խերոնյան Վահան — Ծովյան Վահան
Խլաթեցի Գրիգոր — Ծերենց
Խնկոյան Աթաբեկ — Խնկո Ապեր, Աթիկ
Խոնդկարյան Արշավիր — Անվեհեր, Շեշտ, Պսպոր

Ծ

Ծատուրյան Ալեքսանդր — Արծիվյան
Ծատուրյան Ալեքսանդր (հաս. գործիչ) — Ալեքսանդր Ռուբենի

Կ

Կամսարական Տիգրան — Փյունիկ, Շողերգիչ, Մոլորակ, Անցորդ, («Արևելք»)
Կանայանց Ստեփան — Ս. Կ., Հայ Արմեն
Կարա-Դարվիշ — Նուրյան Վ.
Կարապետ վ. (եպ.) Տեր-Մկրտչյան — Կ. վ.
Կարապետյան Հովհաննես — Շիրին
Կարապետյան Գևորգ — Ֆիզահի
Կարապետյան Հովհաննես — Շիրազ Հով.
Կարապետյան Կարապետ — Զահրի
Կարիկյան Հ. — Վահհամ Պահլավ
Կարինյան Արտաշես — Ա. Կ.
Կեմճյան Արամ — Եստա
Կեդիկյան Հ. Թովմաս — Կետիկ
Կոթիկյան Արման — Արման
Կոզիկյան Գարեգին — Եսալեմ
Կոստանյան Կարապետ — Կ. Կ.
Կոստանդյան Գրիգոր — Հմայեկյանց Գր.
Կոստանյան Տիրուհի — Տիկին Մարգարիտ
Կյուլեսերյան Բաբկեն եպ — Շահնուրի բարեկամը
Կյուրճյան Միքայել — Համշիրակ Ա., Զարմայր, Կյուրոտ Ե. Մ., Արսեն Մոլար, Պետրոս Ագաթան, Հրանտ, Մեն Կեն, Մխիթար Պոնտացի, Պարույր, Պոնտ, Սրճեփ Ա.

Լ

Հակոբյան Հակոբ — Պրոլետար
Հակոբյան Հովհաննես — Վ. Շահենի
Հակոբյան Սիմոն — Ս. Արևյան
Համբիկյան Գրիգոր — Ռաուլ Բոնշոն
Հայկազունի Պետրոս — Հուրհեր
Հայկունի Սարգիս — Ծերուկ
Հասրաթյան Մարգար — Մորուս
Հարությունյան Իսահակ — Լորդ
Հարությունյան Հովհաննես — Թլկատինցի, Հ. Հ.
Հարությունյան Մովսես — Արազի
Հարությունյան Սեթ — Ս. Հ.
Հացունի Հ. Վարդա — Հնախոս, Սոմունճյան
Հացագործյան Արսեն — Թռչնիկ
Հոլասարյան Արամ — Հոլասար
Հովակիմյան Հայկ — Նորայր
Հովասափյան Երվանդ — Կադմոս
Հովհաննիսյան Գաբրիել — Քաջբերունի
Հովհաննիսյան Գաբրիել — Գիսակ
Հովհաննիսյան Գուրգեն — Գուրգեն Բորյան
Հովհաննիսյան Գուրգեն — Գուրգեն Հովնան
Հովհաննիսյան Միքայել — Նար-Դոս
Հովհաննիսյան Միքայել — Մ. Վարդանյան, Մ. Հ.
Հովհաննիսյան Մկրտիչ — Խենթ
Հովհաննիսյան Սարգիս — Սար-Հով
Հովհաննիսյան Տիգրան — Տ. Ազատյան
Հովհանջանյան Կարապետ — Կրպե
Հյուրմյազյան Հ. Էդվարդ — Վրույր
Հովնանյան Հ. Ղևնդ — Հ. Ղ. Հ
Հովվյան Սիմոն — Մոն-Սի, Խաշնարածյան Շմավոն, Խանաձորյան Ս. Դր., Միկիտան Յագոր, Տաշիր Ս. Դոկտ.

Ղ

Ղագարյան Գևորգ — Գ. Ղ.
Ղազարյան Հակոբ — Լազո, Բայազեղցի
Ղազարյան Մեսրոպ — Արշարունի
Ղանալանյան Արամ — Աղանի, Արամ Արմեն
Ղարաջյան Գևորգ — Արկոմեդ
Ղլըդճյան Արսեն վարդ. — Արս. վ. Ղլ.
Ղորխմազյան Խաչատուր — Կռո
Ղորղանյան Ռուբեն — Պարույկ
Ղուկասյան Վահան — Mars

Ճ

Ճիդմեճյան Ատոմ — Արմենակ Հայկունի
Ճռլոլյան Հակոբ — Հակոբ Սիրունի
Ճիվանյան Նշան — Հորոյ
Ճուղուրյան Բարդ, եպ. — Գևորգյան բարդ. եպ., Գերեզմանի մարդը
Ճուղուրյան Հարություն վ. — Գյուղացի, Սեթ
Ճրկայան Հովհաննես — Հ. Ազգապետյան

Մ

Մադաթյան Պետրոս — Սեյադ
Մադաթյան Վասակ — Նիազմի
Մադաթյան Եղիշե — Մ. Ե., Ե. Մ.
Մալեզյան Վահան — Զեփյուռ
Մալխասյան Հովհաննես — Մեն-Յիկ
Մալխասյան Ստեփան — Ս. Մ.
Մալումյան Խաչատուր — Ակնունի Է., Խ. Մ.
Մամուրյան Մատթեոս — Վրույր, Շահնուր, Ապրսամ
Մամուրյան Հրանտ — Նուրհան
Մայիլյան Անտոն — Ա. Մ., Antonius
Մանդինյան Սեդրակ — Ս. Մ.
Մարդարյան Տիրայր վ. — Ծիծառն
Մարտիրոսյան Աբրահամ — Զարգյար
Մելիք-Ադամյան Լեոն — Լ. Մ.–Ադ.
Մելիք-Հակոբյան Հակոբ — Րաֆֆի, Մելիքզադե
Մելիք Շահնազարյան Կոստանդին — Կ. Մ. Շահ., Տմբլաչի Խաչան
Մելիք Շահնազարյան Հովհաննես — Հովհ. Գնունի
Մելիքսեթյան Սարգիս — Վ. Ալեքսանդրյան
Մելյան Մեսրոպ ք — Մուրճ, Մեսրոպ Երեց, Խադունի, Կունծիկ Աբեղա
Մելքոնյան Բագրատ — Ստաֆֆի
Մեւքոնւան Ղևոնդ — Կոմունի Ղ.
Մեծատուրյան Միսաք — Միսաք Մեծարենց, Շավասպ Ծիածան, Սիրանույշ Պերպերյան
Մեհրաբյան Արշակ — Սրինգ, Սյումբյուլ, Ար. Մ.
Մենեվիշյան Հ. Գաբրիել — Հ. Գ. Մ., Թաթուլ Վանանդեցի
Միանսարյան Արամ — Ա. Վրույր, Սևյան
Միրաքյան Վահան — Միր Կոնո
Միրզայան Սիմոն — Ս. Բազեն
Միրզոյան Գաբրիել — Գաբո
Միրզայան Գրիգոր — Գ. Սյունի
Մխիթարյան Հովհաննես — Phenixe
Մկրտումյան Գևորգ ք. — Էմիլ
Մկրտչյան Կորյուն — Մկրտիչ Կորյուն
Մկրտչյան Շմավոն — Շմո
Մյասնիկյան Ալեքսանդր — Ա. Մարտունի
Մնացականյան Գաբրիել — Գ. Բաբկենց, Մաճկալ
Մովսիսյան Ալեքսանդր — Շիրվանզադե, Մաղքոս
Մովսիսյան Հուսիկ վ. (եպ.) — Հասո
Մուբայաճյան Սարգիս — Ատրպետ
Մուշեղ եպ. Սերոբյան — Զիր-ա–սիմ, Մսեր, Վարդ Մելիք, Ֆիրատի
Մուրատյան Արշակ — Mars, Օտարական, Մ. Մ., Նոր բարեկամ, Չարչի, Օհան, Ա. Մ., Ա. 3. Մ., Անցորդ
Մարատյան Գարեգին (Մելքիս. եպ.) — Գարեգին
Մսերյան Լևոն —  Լ. Մ.
Մրմրյան Հարություն — Հ. Գ. Մ., Ակումիտ, Խաչքնար

Յ
Յարճանյան Ատոն — Սիամանթո

Ն

Նազարեթյան Արամ — Սիամանթո
Նազարյան Էմմանուել ք.— Է. ք. Ն., Էմմանուել
Նազարյան Լիպարիտ — Momento Mori
Նազարյան Հրանտ — Հ. Արծվիկ
Նազարյան Տիզրան — Տիգո
Նալբանդյան Գեղամ — Գեղամ Արմեն
Նալբանդյան Միքայել — Կոմս Էմմանուել, Սիմոն Մանիկյան, Ս. Շահբեգ, Աբր. Դիասկորոսյան
Նազարյան Ս. — Լումա
Նազարբեկյան Ավետիս — Լեռենց
Նավարյան Ա.— Համլաճյան
Նարինյան Սիմոն — Սնար
Նիկողոսյան Գրիգոր — Մագդա, Նեյման
Նորոյան Մեսրոպ վ.— Հարմակ

Շ

Շալջյան Հարություն — Շալչի
Շահազիզյան Լևոն — Լևոն Շահի
Շահինյան Կարապետ — Սիտալ
Շահինյան Սիմոն — Շահան Սիմոն
Շահումյան Ստեփան — Այաքս
Շահպարոնյան Վարդան — Վ. Շ.
Շահրիկյան Հարության — Ատոմ
Շահրիմանյան Հովհաննես — Նիրանի
Շամլյան — Արսեն Երկաթ
Շամտանճյան Միքայել — Վահագն Ջահակիր
Շավարշ Հակոբ — Կայծակ, Պարույր
Շաքլյան Ալեքսանդր — ԶարեՀ Ոտոսմյան, Շայլոք
Շիշմանյան Հովսեփ — Ծերենց
Շիշմանյան Թագուհի — Օրիորդ Մենիկ
Շիշմանյան Ղեոնդ եպ. — Հայորդի, Վրույր
Շիմշիրխանյան Հովակիմ — Շամչի Բալե
Շնորհքյան Երվանդ — Ե. Մենիկ

Ո

Ոսկան Ստեփան — Վահե, Հրանտ, Հարմա
Ոսկանյան Հմայակ — Սիրաս
Որբերյան Ռուբեն — Ռ. Ալիքյան

Չ

Չարըգ Արամ — Վտարանդի
Չյոմլեկճյան Սիմոն — Ժիրայր Շիրակացի, Սիմեոն Ծերունի
Չերազ Մինաս — Արգոս
Չպուքքյարյան Դանիել — Դանիել Վարուժան
Չիտճյան Տիգրան — Տիգրան Չիթունի, Շեմիր
Չիլինկիրյան Ռուբեն — Ռ. Սևակ
Չինարյան Արշ. — Արշարունի
Չիֆթե — Սարաֆ, Հովհաննես Ասպետ, Քոտաք, Քրիզանթեմ, Շանթեքլեռ
Չոպանյան Արշակ —  Ա. Չ., Քրիզանթեմ, Տերվիշ, Օ. Պիծակյան, Ֆանթազիո
Չուգասըզյան Տիզրան — Տիգրան Զավեն
Չուխաճյան Վարդան — Ֆդրի
Զրաքյան Տիրան — Ինտրա

Պ

Պալասանյան Ստեփաննոս — Գրիչ
Պառավյան Գրիգոր վ. — Հրայր, Հյուսային Ուղևոր
Պահարե Հայկ — Ղայֆաճոնց Հ.
Պատկանյան Գաբրիել ք. — Վերջը Կիմանաք
Պատկանյան Ռափայել — Գամառ Քաթիպա, Միքայել Վայելչյան, Ախտամերիկյան, Աշուղ Կարապետ, Սյուլյուկ, Պիզ, Խամչի, Նշտրակ, Ուստուրա, Տամղա, Խըճի Աղա, Ճանկով Մամուկ, Մինասիբյան Մ.
Պարթևյան Սուրեն — Տերտունի
Պարոնյան Հակոբ — Հոսհոս, Քամ, Լուսարար Պարսամյան Կ. Ա.— Կարպո
Պարսամյան Մերուժան — Մառի Հովհաննիսյան Պարսամյան Վարդան — Մառլեն, Ամբրոսիոս
Պեյլերյան Ավետիս — Ավո
Պետիկյան Ա. Կ. — Գիսակ
Պետրոսյան Մինաս — Ասուպ
Պերպերյան Ռեթեոս — Աբայ, Հրաչյա
Պիլեզիկճյան Կարապետ — Տիգրան երկաթ
Պիպեռճյան Անտոն — Հակոբ Գուրգեն, Արետ
Պոյաճյան Կարապետ ք. — Ասպետ
Պռոշյան Պերճ — Հովհաննես Պռոշ, Պահլավունի

Ջ

Ջամբաղյան Զուրաբ — Զ Ջ.

Ռ

Ռշտունի Հ. Գ. — Կարկատնածյան Զոհրաբ
Ռուսինյան Նահապետ — Եանսինուր

Ս.

Սահակյան Փառանձեմ — Լեյլի
Սարինյան Գարեգին — Գարեգին Բես
Սամիկյան Ռադոլֆ — Տոմինո
Սայադյան Հարություն — Սայաթ-Նովա
Սայադյան Հովհաննես — Սայադ Օղլի
Սայապալյան Ագապի — Էտլվայս
Սայապալյան Ժագ — Փայլակ
Սարաճյան Խաչիկ — Խաչիսար
Սարգիսյան Գալուստ — Մալուլ
Սարգսյան Արմենակ — Սարմեն
Սարգսյան Քրիստափոր — Сарьян
Սարուխանյան Առաքել — Տյուրյան Կ.
Սարգսյան Լևոն — Լ. Ս.
Սափարյան Սիմոն — Վարդենի, Շերաւմ, Լիլիպուտի, Մոռացված Երգիչ
Սեղբոսյան Լևոն — Լևոն Շանթ, Սյունիք
Սեմերճյան Մնացական — Զեյթունցի
Սթամպոլլյան Հակոբ — Ատրուշան
Սիմոնյան Պետրոս — Քաղքըցի
Սյուգմեճյան Հովհաննես — Հովհաննես Շավարշ
Սյունկյուճյան Սարգիս — Սվին Սարգիս
Սոլաքյան Արշավիր — Սիրվան
Սողոմոնյան Եղիշե — Ե. Չարենց
Սուզիկյան Եղիա — Ն. Ն. Ֆար
Սունդուկյանց Գաբրիել — Համմալ, Հադիդ
Սուրենյան Հրաչյա — A. Dorian
Սպանդարյան Սպանդար — Յունյուս (Իւնիւս), Ս. Ս.
Սpանդարյան Սուրեն — Ս. Օլգին, Ս. Ս-յան, Տիմոֆեյ
Ստեփանե Խորեն վ. — Հայասեր, Իշխան Բագրատունի
Սրմաքեշխանլյան Երվանդ — Երուխան
Սրվանձտյան Գարեգին վ. — Հայ Երեց, Վարդ
Սրվանձտյան Վահան — Ցոլակ

Վ

Վարդանյան Գրիգոր — Հրահատ Կամսար
Վարդանյան Հովսեփ — Վարդան Փաշա
Վեչինյան Սերոբե — Սերվիչեն

Տ

Տալյան Գրիգոր — Շերամ
Տալյան Մկրտիչ –– Ջամալի
Տաղավարյան Նազարեթ — Սկսնակ Բանասեր
Տաշյան Հ. Հակոբոս — Հ. Յ. Տ.
Տեմիրճիպաշյան Եղիա — Ազատախոհյան Պ. Ա., Նուրանիա, Մոնազն, Մշակ, Մելանիտ, Հուր Հայրան
Տեվկանց Սեդրաք — Ասպետ
Տեր-Աբրահամյան Աբգար — Աբգար Պայազատ
Տեր-Աղեքսանդրյան Գևորգ — Գ. Տ. Ա.
Տեր-Առաքելյան Վահան —Դերտունի
Տեր-Արիստակեսյան Լևոն — Լևոն Արիսյան
Տեր-Գաբրիելյան Գագիկ — Գեղարիկ
Տեր-Գասպարյան Սարգիս — Ս. Կասյան
Տեր-Գևորգյան Վահան — Վահան Խորենի
Տեր-Գևորգյան Հակոբ — Հ. Տ. Գ.
Տեր-Գրիգորյան — Կամարի
Տեր-Գրիգորյան — Կամսար
Տեր-Գրիգորյան Ղազար — Ջավախեցի
Տեր-Գրիգորյան Վահան — Վահան Տերյան
Տեր-Գրիգորյան Ջալալ — Սալլյումյան Մռավյան
Տեր-Գրիգորյան Սուրեն — Սուրեն
Տեր-Դանիելյան Դավիթ — Դավիթ Անանուն
Տեր-Կարապետյան Գեղամ — Գեղամ
Տեր–Հակոբյան Հակոբ — Մոգպետ, Արաքսի, Խարտյաշյան, Հ. Խարտյաշ
Տեր–Հակոբյան Հակոբ — Շահան Նաթալի
Տեր-Հարությունյան — Հարո (Յարո)
Տեր–Հովհաննիաան Գրիգոր — Մուրացան
Տեր–Հովհաննիսյան Ստեփան — Վահունի
Տեր-Ղազարյան Գյուտ վ. — Pessimist
Տեր-Ղազարյան — Սմբատ Բյուրատ
Տեր-Ղևոնդյան Նիկողայոս — Ն. Տ. Ղ.
Տեր-Ղևոնդյան Գևորգ — Գեո-Ղեո
Տեր-Ղևոնդյան Վարդան ք. — Մաժակ
Տեր-Մահտեսյան Արշակ — Արցունք
Տեր-Մանուելյան Նիկողայոս — Մյուրդաշուր
Տեր-Մարտիրոսյան Հովհաննես — Ա-Դո
Տեր-Մարտիրոսյան Հովհաննես — Թորոս Թառլանյան, Հով. Տերենց, Աշուղ Նազանի
Տեր–Մելիքսեթյան Սարիբեկ — Ղալայչի Մարգար
Տեր-Մկրտչյան Գալուստ — Միաբան
Տեր-Սահակյան Հ., Կարապետ — Արամայիս
Տեր-Սարգսյան Մակար — Փառնակես
Տեր-Սիմոնյան Ասքանազ — Ասքանազ Փամբակեցի
Տեր-Սիմոնյան Հ. Սահակ — Հաստերմով
Տեր–Ստեփանյան Սահակ — Յ. Գուրգենյան
Տերոսյան (Տերոյենց) Հովհաննես — Չամուռճյան, Իրավախոհ
Տոնապետյան — Վաղինակ
Տրդատյան Վարշամ — Պայծառե

Ր

Րաֆֆի — Փավստոս

Փ

Փալանշյան Աշոտ — Աշփալ
Փանոսյան Աղեքսանդր — Ալփասլան
Փափազյան Ղևոնդ ք. — Անտոն Ռշտունի
Փափազյան Վառան — Լիլա, Կոմս
Փափազյան Վրթանես — Ապրո
Փորսուղյան Գուրգեն — Գ. Վանանդեցի

Ք

Քալանթար Ալեքսանդր — Ա. Նամալյան, Վրձին
Քալաշյան Նիկողայոս — Անուրջ
Քալաշյան Սարգիս — Ահրիման
Քափանակյան Ստեփան — Ստ. Քափ.
Քելեկյան Տիրան — Սիրայր, Գլանիկ
Քելլերյան Գուրդեն — Շիրականի
Քեշյան Բյուզանդ — Պարույր, Արամազդ, Բ. Ք.
Քեչյան Աշոտ — Հուրհան
Քիշմիշյան Ալեքսանդր — Ա. Ք., Կակինենց Սոսին
Քիրիշճյան Լևոն — Լևոն Լարենց
Քյալաշյան Գառնիկ — Մենորդ, Vicast
Քյուչիկ Հովhաննիսյան Խաչատուր — Մ. Շովրյան
Քյուղիկյան Վրթանես — Թոփալ Շեյթան
Քյուրքճյան Մ. վ. — Արգոս
Քյուֆեճյան Հակոբ — Օշական

Օ

Օզանյան Գագիկ — Հրազդան
Օհանյան Հարություն — Գիժ
Օվչյանց Խաչատուր — Օվչի Հավասի
Օտյան Գրիգոր — Վահրամ
Օտյան Երվանդ — Երօտ, Ժիրայր
Օրմանյան Մաղաքիա — եպիսկ. Դունան Եկեղեցացի, Տիրայր, Քննասեր

  • 1
Շնորհակալ եմ, չէի տեսել:

էս ինչ լավ նյութ էր, շնորհակալություն

Խնդրեմ, նորեն համեցեք:)

  • 1
?

Log in